گفته‌ها

«همگی ما نسبت به بیشتر خدایانی که انسان‌ها در طول تاریخ باور داشته‌اند بیخدا هستیم، برخی تنها یک خدا فراتر می‌رویم.»

«من به ‌این دلیل مخالف مذهب هستم که ما را به ‌راضی‌بودن و سرسپردگی تعلیم می‌دهد تا از درک علمی جهان ناتوان باشیم.»

«واقعیت تأمل‌برانگیزی است که در همه جای دنیا اکثر کودکان دنباله‌روی دین پدر و مادرشان می‌شوند تا هر دین موجود دیگری.»

«ادیان در مورد جهان ادعاهایی می‌کنند، از همان نوع ادعاهایی که دانشمندان می‌کنند، با این تفاوت که اکثر ادعاهای ادیان اشتباه است.»

«شاید بیخدایی پیش از داروین هم از نظر منطقی قابل دفاع می‌بود، ولی داروین امکان‌پذیر نمود که از حیث عقلانی یک بیخدای تمام‌عیار باشیم.»

«جهانی که می‌بینیم دقیقاً ویژگی‌هایی را دارد که از یک جهان بدون طرح، بدون هدف، بدون بدی یا خوبی، و بی‌ترحم و کور و بی‌تفاوت انتظار می‌رود.»

«نباید کودکان را به کیش والدین‌شان دانست و بر آنها برچسب دین خاصی زد. اصطلاحاتی مثل «بچه کاتولیک» یا «بچه مسلمان» باید منزجرکننده محسوب شوند.»

«شاید ته باغ پریانی وجود داشته باشند. هیچ مدرکی برای وجودشان نیست، ولی شما نمی‌توانید ثابت کنید که وجود ندارند، پس آیا باید نسبت به پریان ندانم‌گرا باشیم؟»

«خیلی چیزها ممکن است تسلی‌بخش باشند. به گمانم تزریق مورفین هم تسلی‌بخش خواهد بود… ولی صرف اینکه بگوییم چیزی تسلی‌بخش است دلیل درست بودنش نمی‌شود.»

«نیاکان ما در طی نیمهٔ اول زمان زمین‌شناختی، باکتری‌ها بوده‌اند. هنوز هم اکثریت موجودات زنده باکتری هستند، و هر کدام از تریلیون‌ها سلول سازندهٔ بدن ما یک مستعمرهٔ باکتری‌نشین است.»

«دانش می‌تواند دیدگاهی نسبت به حیات و جهان ارائه دهد، که چنانکه گفتم، الهام شاعر را سرافکنده می‌کند، تا چه رسد به همۀ نظام‌های ایمانی دوبدو متناقض و سنت‌های دینی نومیدکنندۀ ادیان جهان را.»

«آیا غم‌انگیز نیست که به گور برویم بدون اینکه هرگز در مورد دلیل تولدمان نیاندیشیده باشیم؟ چه کسی، با این دیدگاه، صبح با انگیزه از تخت برنمی‌خیزد تا به کاوش در جهان ادامه دهد و حضورش را جشن بگیرد؟»

«ما چیستیم به جز ربات‌هایی خودتکثیرگر؟ ما توسط ژن‌هایمان سر و هم بندی شده‌ایم و کاری که می‌کنیم این است که در جهان پرسه می‌زنیم تا راهی برای نگهداشت خود بیابیم و در نهایت بچه ربات دیگری تولید کنیم.»

«الهیات تا حالا چه چیزی گفته که کوچکترین سودی برای کسی داشته باشد؟ تا حالا کی شده که الهیات ادعایی بکند که درستیش قابل اثبات بوده و بدیهی نباشد. چی باعث شده فکر کنید «الهیات» اصلاً یک رشته است؟»

منابع بیرون از سایت:

ریچارد داوکینز در ویکی‌گفتاورد فارسی

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: